Quy trình phục vụ độc giả
Hồ sơ yêu cầu sử dụng tài liệu lưu trữ
Sách chỉ dẫn Phông, sưu tập lưu trữ
Hướng dẫn sử dụng phần mềm
Tìm kiếm hồ sơ
Danh mục hồ sơ
Đăng ký độc giả
Độc giả đăng nhập
Đóng góp ý kiến
Thông tin liên hệ
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM
 
 
STTTênNgày tạoKích thướcDownload
1Hướng dẫn sử dụng phần mềm.doc9/18/2016 10:39:48 PM2096 Tải về
Dịch vụ công Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước