Quy trình phục vụ độc giả
Hồ sơ yêu cầu sử dụng tài liệu lưu trữ
Sách chỉ dẫn Phông, sưu tập lưu trữ
Hướng dẫn sử dụng phần mềm
Tìm kiếm hồ sơ
Danh mục hồ sơ
Đăng ký độc giả
Độc giả đăng nhập
Đóng góp ý kiến
Thông tin liên hệ
Xin hãy đóng góp ý kiến cho hoạt động của trung tâm lưu trữ bằng cách điền vào
phiếu đóng góp bên dưới. Xin chân thành cảm ơn những nhận xét của bạn
PHIẾU ĐÓNG GÓP Ý KIẾN
* Họ tên
* E-mail
Điện thoại
Đơn vị
* Tiêu đề
* Nội dung góp ý
 
Dịch vụ công Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước