Quy trình phục vụ độc giả
Hồ sơ yêu cầu sử dụng tài liệu lưu trữ
Sách chỉ dẫn Phông, sưu tập lưu trữ
Hướng dẫn sử dụng phần mềm
Tìm kiếm hồ sơ
Danh mục hồ sơ
Đăng ký độc giả
Độc giả đăng nhập
Đóng góp ý kiến
Thông tin liên hệ
HỒ SƠ YÊU CẦU SỬ DỤNG TÀI LIỆU LƯU TRỮ
 
 
STTTênNgày tạoKích thướcDownload
1Biên bản bàn giao.doc7/31/2016 10:43:25 PM55 Tải về
2Phiếu yêu cầu chứng thực.doc7/31/2016 10:43:25 PM42 Tải về
3Phiếu yêu cầu sao tài liệu.doc7/31/2016 10:43:25 PM42 Tải về
4Phiếu yêu cầu đọc tài liệu.doc7/31/2016 10:43:25 PM42 Tải về
5Phiếu đăng ký sử dụng tài liệu.doc7/31/2016 10:43:25 PM31 Tải về
Dịch vụ công Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước