Quy trình phục vụ độc giả
Hồ sơ yêu cầu sử dụng tài liệu lưu trữ
Sách chỉ dẫn Phông, sưu tập lưu trữ
Hướng dẫn sử dụng phần mềm
Tìm kiếm hồ sơ
Danh mục hồ sơ
Đăng ký độc giả
Độc giả đăng nhập
Đóng góp ý kiến
Thông tin liên hệ
THÔNG TIN LIÊN LẠC

Trung tâm Lưu trữ quốc gia I
Địa chỉ: số 18 Vũ Phạm Hàm, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Tp.Hà Nội
Điện thoại: 04.37 82 25 45

Trung tâm Lưu trữ quốc gia II
Địa chỉ: số 17A Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08. 38 25 25 27

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III
Địa chỉ: số 34 Phan Kế Bính, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Tp.Hà Nội
Điện thoại: 04. 37 62 66 20

Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV
Địa chỉ: số 2 Yết Kiêu, phường 5, Tp.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
Điện thoại: 063. 356 07 90

 
Dịch vụ công Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước