Quy trình phục vụ độc giả
Hồ sơ yêu cầu sử dụng tài liệu lưu trữ
Sách chỉ dẫn Phông, sưu tập lưu trữ
Hướng dẫn sử dụng phần mềm
Tìm kiếm hồ sơ
Danh mục hồ sơ
Đăng ký độc giả
Độc giả đăng nhập
Đóng góp ý kiến
Thông tin liên hệ
TT Hộp sốHồ sơ sốTiêu đề hồ sơThời gian bắt đầuThời gian kết thúcThời hạn bảo quảnSố lượng tờVăn bản
1 110Quyết định của Hội đồng Bộ trưởng về việc xét duyệt kết quả thực hiện kế hoạch nhà nước năm 1982 và hệ thống chỉ tiêu giao kế hoạch năm 1983 cho các bộ, ngành, địa phương19831984Vĩnh viễn 0 Văn bản
2 111Quyết định, chỉ thị của Hội đồng Bộ trưởng, UB Vật giá nhà nước và UB Vật giá TP. Hồ Chí Minh về giá bán buôn vật tư, sản phẩm thép và giá gia công kéo dây thép năm 1983 - 198419831984Vĩnh viễn 0 Văn bản
3 112Công văn của Hội đồng Bộ trưởng, Bộ tài chính quy định những nghiệp vụ thuộc sản xuất phụ của ngành cung ứng vật tư năm 1982 - 198319821983Vĩnh viễn 0 Văn bản
4 113Nghị quyết và quyết định của Hội đồng Bộ trưởng về một số vấn đề cải tiến quản lý công nghiệp quốc doanh và về tổ chức hoạt động liên kết kinh tế năm 198419841984Vĩnh viễn 0 Văn bản
5 327Quyết định, thông tư của Bộ Vật tư về việc mua bán Vật tư kỹ thuật và kế hoạch kinh doanh cung ứng các sản phẩm chủ yếu năm 1981 - 198219811982Vĩnh viễn 0 Văn bản
6 328Quyết định của Bộ Vật tư về chỉ tiêu kế hoạch và xét hoàn thành kế hoạch năm 198219821983Vĩnh viễn 0 Văn bản
7 329Chỉ thị của Bộ Vật tư về việc kiểm điểm tình hình thực hiện kế hoạch năm 1981 - 1982 và phương hướng năm 1983 - 1985, ý kiến của Bộ trưởng Bộ Vật tư tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 1981, 9 tháng năm 198219811982Vĩnh viễn 0 Văn bản
8 330Quy định của Bộ Vật tư về tổ chức và chức năng nhiệm vụ của bộ máy kế toán năm 198219821982Vĩnh viễn 0 Văn bản
9 444Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 1984 và 4 năm (1981 - 1984), nhiệm vụ kế hoạch năm 1985 của Bộ Vật tư19851985Vĩnh viễn 0 Văn bản
10 445Công văn của Bộ Vật tư về việc điều chỉnh kế hoạch nhà nước cho các đơn vị và giao cho LH Cung ứng Vật tư Khu vực II tiếp nhận nguyên liệu và cơ sở Vật chất của Tổng cục Cao su giao cho Bộ Vật tư năm 198419831984Vĩnh viễn 0 Văn bản
11 446Quyết định của Bộ Vật tư ban hành những chứng từ ghi chép ban đầu áp dụng cho các đơn vị làm nhiệm vụ tiếp nhận Vật tư nhập khẩu tại các cảng biển và việc thực hiện điều lệ kế toán năm 198419841985Vĩnh viễn 0 Văn bản
12 447Thông báo chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 1985 và sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 1985 của Bộ Vật tư19851985Vĩnh viễn 0 Văn bản
13 11Nghị định của Hội đồng Chính phủ về phương hướng nhiệm vụ giá cả trong 2 năm (1974 - 1975) và bảng phân ngành kinh tế quốc dân năm 197419741974Vĩnh viễn 0 Văn bản
14 16Quyết định của Hội đồng Bộ trưởng và Liên bộ Vật tư - tài chính về phát huy quyền chủ động sản xuất kinh doanh và quyền tự chủ về tài chánh của các Xí nghiệp quốc doanh năm 1981 - 198219811982Vĩnh viễn 0 Văn bản
15 18Quyết định, thông tư của Hội đồng Bộ trưởng, UB Vật giá nhà nước về giá bán buôn Vật tư, gia công thu mua sản phẩm tiểu thủ công nghiệp năm 198119811981Vĩnh viễn 0 Văn bản
16 115Nghị định, chỉ thị của Hội đồng Bộ trưởng, UB Vật giá nhà nước và TP. Hồ Chí Minh về giá bán buôn vật tư, giá gia công kim loại năm 1984 - 198519841985Vĩnh viễn 0 Văn bản
17 217Nghị định của Hội đồng Bộ trưởng về việc ban hành danh mục sản phẩm trọng yếu cơ sở sản xuất ưu tiên và công trình xây dựng cơ bản trọng điểm của nền kinh tế quốc dân năm 198519851985Vĩnh viễn 0 Văn bản
18 224Quyết định của Bộ Vật tư về giá bán buôn Vật tư và chiết khấu giá Vật tư năm 1980 - 198119801981Vĩnh viễn 0 Văn bản
19 326Quyết định của Bộ Vật tư ban hành bản quy phạm an toàn lao động trong việc xếp dỡ năm 198119811981Vĩnh viễn 0 Văn bản
20 331Chỉ thị của Bộ Vật tư về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm và trừng trị các tội đầu cơ buôn lậu năm 198219821982Vĩnh viễn 0 Văn bản
21 333Công văn của Bộ Vật tư về chỉ tiêu danh mục và cung cấp Vật tư, công tác thanh tra Vật tư năm 198319831984Vĩnh viễn 0 Văn bản
22 340Công văn của Bộ Vật tư về thi hành giá mới và giải quyết vốn phát sinh do chênh lệch giá năm 198519851985Vĩnh viễn 0 Văn bản
23 342Công văn của Hội đồng Bộ trưởng và báo cáo của Bộ Vật tư về việc giải quyết hành tranh chấp tổn thất ở Cảng Sài Gòn năm 198619861986Vĩnh viễn 0 Văn bản
24 449Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch tài vụ năm 1980 và năm 1981 của LH Cung ứng Vật tư Khu vực II19811982Vĩnh viễn 0 Văn bản
25 551Kế hoạch và báo cáo hoàn thành kế hoạch năm 1982 của LH Cung ứng Vật tư Khu vực II19821983Vĩnh viễn 0 Văn bản
26 656Tập tài liệu của Bộ Vật tư, LH Cung ứng Vật tư Khu vực II về tình hình cung ứng chỉ tiêu xăng dầu năm 1980 - 198319801983Vĩnh viễn 0 Văn bản
27 658Báo cáo của Công ty Xăng dầu KVII về kết quả sản xuất kinh doanh, giao nộp sản phẩm và quyết toán vật tư 9 tháng năm 1983 và xét duyệt mức chiết khấu năm 1984 - 198619831986Vĩnh viễn 0 Văn bản
28 39199Hồ sơ về việc cung ứng Vật tư (kim khí) cho các đơn vị thuộc Bộ Công nghiệp nhẹ năm 198419841984Vĩnh viễn 0 Văn bản
29 40201Hồ sơ về việc cung ứng Vật tư (kim khí) cho các đơn vị thuộc Bộ Vật tư, các đơn vị có nhu cầu ít, nhân dân năm 198419831984Vĩnh viễn 0 Văn bản
30 42208Hồ sơ về việc cấp hàng kim khí cho các đơn vị thuộc Bộ Thủy lợi năm 198519851985Vĩnh viễn 0 Văn bản
31 44210Báo cáo tình hình nhập xuất, lưu chuyển tồn kho Vật tư của các tỉnh năm 1980 - 198419801985Vĩnh viễn 0 Văn bản
32 47215Hồ sơ về việc cung ứng Vật tư kim khí cho các tỉnh năm 198319831983Vĩnh viễn 0 Văn bản
33 48217Phụ lục hợp đồng cung ứng Vật tư kim khí cho các cơ sở thuộc Tp. Hồ Chí Minh năm 198119811981Vĩnh viễn 0 Văn bản
34 51224Công văn của LH Cung ứng Vật tư Khu vực II về giá các mặt hàng, mức chiết khấu Vật tư năm 1981 - 198419811985Vĩnh viễn 0 Văn bản
35 51226Báo cáo tình hình thực hiện phí lưu thông, vận chuyển từ năm 1982 - 1985 của LH Cung ứng Vật tư Khu vực II19821985Vĩnh viễn 0 Văn bản
36 52233Báo cáo tổng kết công tác thực hành tiết kiệm năm 1983 của LH Cung ứng Vật tư Khu vực II19831984Vĩnh viễn 0 Văn bản
37 52235Chương trình hành động của Bộ Vật Tư và LH Cung ứng Vật tư Khu vực II thực hiện nghị quyết trung ương lần thứ 6 năm 198419841984Vĩnh viễn 0 Văn bản
38 52240 Thông báo của công ty Phế liệu kim khí về các cuộc họp giao ban năm 1983-198519831985Vĩnh viễn 0 Văn bản
39 52242Báo cáo tổng kết công tác ,tổng kết thi đua năm 1981-1986 của các kho,cửa hàng19811986Vĩnh viễn 0 Văn bản
40 52249Báo cáo tổng kết hoạt động năm 1984 của Công ty Vật tư tỉnh Bến Tre19841984Vĩnh viễn 0 Văn bản
41 52251Báo cáo tổng kết công tác 6 tháng đầu năm 1985 của Công ty Vật tư tỉnh Đồng Tháp.19851985Vĩnh viễn 0 Văn bản
42 54258Qui định của Liên hiệp Cung ứng Vật tư KVII về việc phân bổ chỉ tiêu,trích quĩ xí nghiệp cho các công ty Vật tư các tỉnh và các đơn vị trực thuộc,năm 1980-1982.19801983Vĩnh viễn 0 Văn bản
43 54260Báo cáo quyết toán năm 1980 của LH Cung ứng Vật tư Khu vực II19811981Vĩnh viễn 0 Văn bản
44 55265Kế hoạch tài vụ của LH Cung ứng Vật tư Khu vực II năm 198319831984Vĩnh viễn 0 Văn bản
45 56267Chỉ tiêu kế hoạch tài vụ năm 1984 của LH Cung ứng Vật tư Khu vực II19841984Vĩnh viễn 0 Văn bản
46 765Kế hoạch và báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm 1983 của Công ty Phế liệu Kim khí19831984Vĩnh viễn 0 Văn bản
47 767Kế hoạch và báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch năm 1984 của Công ty Phế liệu Kim khí19841985Vĩnh viễn 0 Văn bản
48 874Kế hoạch và báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch năm 1981 của Đoàn xe Vận tải19811982Vĩnh viễn 0 Văn bản
49 876Kế hoạch và báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch năm 1982 của Xí nghiệp Tiếp nhận Vận tải II và Liên hiệp Xuất nhập khẩu Vật tư19821983Vĩnh viễn 0 Văn bản
50 981Báo cáo nhập xuất tồn kho tổng hợp các mặt hàng của Công ty Tiếp nhận Vật tư TP. Hồ Chí Minh năm 1983 - 198519831985Vĩnh viễn 0 Văn bản
Tổng số bản ghi: 50/773 bản ghi!
12345678910...
Dịch vụ công Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước