Quy trình phục vụ độc giả
Hồ sơ yêu cầu sử dụng tài liệu lưu trữ
Sách chỉ dẫn Phông, sưu tập lưu trữ
Hướng dẫn sử dụng phần mềm
Tìm kiếm hồ sơ
Danh mục hồ sơ
Đăng ký độc giả
Độc giả đăng nhập
Đóng góp ý kiến
Thông tin liên hệ
TT Hộp sốHồ sơ sốTiêu đề hồ sơThời gian bắt đầuThời gian kết thúcThời hạn bảo quảnSố lượng tờVăn bản
1 38197Hồ sơ về việc cung ứng Vật tư (kim khí) cho các đơn vị thuộc Bộ Lương thực, Lâm nghiệp và Tổng cục Cao su năm 198419841984Vĩnh viễn 0 Văn bản
2 45211Báo cáo tình hình nhập xuất tồn kho của các tỉnh năm 1980 - 198419801984Vĩnh viễn 0 Văn bản
3 46212Nhu cầu, chỉ tiêu cung ứng Vật tư (kim khí) cho các tỉnh năm 198119801981Vĩnh viễn 0 Văn bản
4 46213Chỉ tiêu, nhiệm vụ cung ứng hàng kim khí cho Công ty Vật tư các tỉnh năm 198219821982Vĩnh viễn 0 Văn bản
5 47214Hồ sơ điều phối và cung ứng Vật tư kim khí cho Công ty Vật tư các tỉnh năm 198219821982Vĩnh viễn 0 Văn bản
6 51227Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và quý III năm 1980 của Bộ Vật tư19801980Vĩnh viễn 0 Văn bản
7 51228Báo cáo kiểm điểm tổng quát tình hình 9 tháng đầu năm và một số công tác trong Quý IV năm 1981 của Bộ Vật tư19801981Vĩnh viễn 0 Văn bản
8 51229Báo cáo kiểm điểm tư tưởng, tổ chức của ngành Vật tư trong thời gian qua và những biện pháp cấp bách trong thời gian tới của Bộ Vật tư năm 198319831983Vĩnh viễn 0 Văn bản
9 51230Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 1986 của Bộ Vật tư19851986Vĩnh viễn 0 Văn bản
10 52231Báo cáo tổng kết công tác năm 1980 và phương hướng nhiệm vụ năm 1981 và nghị quyết về một số công tác cần thực hiện trong thời gian tới của LH Cung ứng Vật tư Khu vực II19811981Vĩnh viễn 0 Văn bản
11 52244Báo cáo của công ty Vật tư Phú Khánh về phương án thực hiện nghị quyết 128 của Hội đồng bộ trưởng năm 198219821982Vĩnh viễn 0 Văn bản
12 52245Báo cáo của công ty Vật tư Thuận Hải về tình hình thực hiện chỉ thị 81 về chống tiêu cực năm 198019801980Vĩnh viễn 0 Văn bản
13 52246Báo cáo tổng kết thi đua năm 1983 và phương hướng nhiệm vụ năm 1984 của công ty Vật tư tỉnh Lâm Đồng19841984Vĩnh viễn 0 Văn bản
14 52247Báo cáo tổng kết thi đua năm 1980-1984 và tổng kết 4 năm xây dựng và công tác của công ty Vật tư tỉnh Long An (1977-1980)19801984Vĩnh viễn 0 Văn bản
15 54261Chỉ tiêu và báo cáo thực hiện chỉ tiêu kế hoạch tài vụ của Liên hiệp Cung ứng Vật tư KVII năm198119811982Vĩnh viễn 0 Văn bản
16 40202Hồ sơ về việc cung ứng Vật tư (kim khí) cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Tổng cục Kỹ thuật năm 198519851985Vĩnh viễn 0 Văn bản
17 40203Hồ sơ về việc cung ứng Vật tư (kim khí) cho các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp năm 198519851985Vĩnh viễn 0 Văn bản
18 41204Chỉ tiêu và thực hiện chỉ tiêu cung ứng Vật tư cho các Bộ Công nghiệp nhẹ, Lương thực, Công nghiệp thực phẩm, Quốc phòng, Tổng cục Cao su, Nông nghiệp, Thủy lợi năm 198519851985Vĩnh viễn 0 Văn bản
19 41205Hồ sơ về việc cung cấp hàng kim khí cho các đơn vị thuộc Bộ Lương thực năm 198519851985Vĩnh viễn 0 Văn bản
20 42206Hồ sơ về việc cung cấp hàng kim khí cho các đơn vị thuộc Bộ Công nghiệp Thực phẩm năm 198519851985Vĩnh viễn 0 Văn bản
21 49219Chỉ tiêu và tình hình thực hiện kế hoạch cung ứng kim khí cho các đơn vị thuộc Tp. Hồ Chí Minh năm 198219821982Vĩnh viễn 0 Văn bản
22 50220Hồ sơ về việc cấp hàng kim khí cho các đơn vị thuộc Tp. Hồ Chí Minh năm 198519851985Vĩnh viễn 0 Văn bản
23 51221Hồ sơ về việc cung ứng Vật tư kim khí cho các cơ sở thuộc Tp. Hồ Chí Minh năm 198319831983Vĩnh viễn 0 Văn bản
24 51222Kế hoạch Vật tư nội bộ và nhu cầu hàng phục vụ nội bộ của LH Cung ứng Vật tư Khu vực II năm 1981 - 198219811982Vĩnh viễn 0 Văn bản
25 52236Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 1985 của LH Cung ứng Vật tư Khu vực II19851985Vĩnh viễn 0 Văn bản
26 52237Công văn của Bộ Vật Tư hướng dẫn tổng kết thành tích 10 năm cung ứng Vật tư và báo cáo một số nét chủ yếu quá trình xây dựng và phát triển ngành Vật tư ở miền Nam trong 10 năm (1975 - 1985) của Ban chỉ đạo tổng kết khu vực 2  Vĩnh viễn 0 Văn bản
27 52238Báo cáo tổng kết công tác năm 1983 - 1985 của Liên Hiệp Xuất Nhập Khẩu Vật tư19831985Vĩnh viễn 0 Văn bản
28 52239tài liệu của Công ty phế liệu kim khí về công tác chống tiêu cực năm 1980-198219831983Vĩnh viễn 0 Văn bản
29 53253Báo cáo của Bộ Vật tư về việc thực hiện điều lệ kế toán nhà nước  Vĩnh viễn 0 Văn bản
30 53254Công văn của Thủ Tướng Chính Phủ, Hội đồng Bộ Trưởng, Bộ tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Vật tư về việc hướng dẫn chỉ đạo công tác kế toán tài vụ, năm 1976-1984.19761984Vĩnh viễn 0 Văn bản
31 54262Báo cáo quyết toán năm 1981 của LH Cung ứng Vật tư Khu vực II19811982Vĩnh viễn 0 Văn bản
32 55263Chỉ tiêu và báo cáo thực hiện chỉ tiêu kế hoạch tài vụ của LH Cung ứng Vật tư Khu vực II năm 198219821982Vĩnh viễn 0 Văn bản
33 55264Báo cáo quyết toán năm 1982 của LH Cung ứng Vật tư Khu vực II19821983Vĩnh viễn 0 Văn bản
34 59278Báo cáo quyết toán 6 tháng đầu năm 1985 của công ty Phế Liệu Kim Khí19851985Vĩnh viễn 0 Văn bản
35 59279Chỉ tiêu và báo cáo thực hiện chỉ tiêu kế hoạch tài vụ của Công ty Vật tư Khoa học Kỹ thuật năm 1980 - 198319801983Vĩnh viễn 0 Văn bản
36 59280Báo cáo quyết toán năm 1980 của Công ty Vật tư Khoa học Kỹ thuật19801981Vĩnh viễn 0 Văn bản
37 59281Báo cáo quyết toán năm 1981 của Công ty Vật tư Khoa học Kỹ thuật19811982Vĩnh viễn 0 Văn bản
38 62294Báo cáo quyết toán năm 1981 của Công ty Vật tư tỉnh Lâm Đồng19811982Vĩnh viễn 0 Văn bản
39 63295Báo cáo quyết toán năm 1982 của Công ty Vật tư tỉnh Lâm Đồng19821983Vĩnh viễn 0 Văn bản
40 63296Chỉ tiêu kế hoạch tài vụ và báo cáo quyết toán năm 1983 của Công ty Vật tư tỉnh Lâm Đồng19831984Vĩnh viễn 0 Văn bản
41 64297Chỉ tiêu kế hoạch tài vụ và báo cáo quyết toán 9 tháng năm 1984 của Công ty Vật tư tỉnh Lâm Đồng19841984Vĩnh viễn 0 Văn bản
42 68311Chỉ tiêu kế hoạch tài vụ và báo cáo quyết toán năm 1980 của Công ty Vật tư tỉnh Sông Bé19801981Vĩnh viễn 0 Văn bản
43 69312Chỉ tiêu kế hoạch tài vụ và báo cáo quyết toán năm 1981 của Công ty Vật tư tỉnh Sông Bé19811982Vĩnh viễn 0 Văn bản
44 69313Chỉ tiêu kế hoạch tài vụ và báo cáo quyết toán năm 1982 của Công ty Vật tư tỉnh Sông Bé19821983Vĩnh viễn 0 Văn bản
45 70314Chỉ tiêu kế hoạch tài vụ và báo cáo quyết toán năm 1983 của Công ty Vật tư tỉnh Sông Bé19831984Vĩnh viễn 0 Văn bản
46 75328Báo cáo quyết toán 6 tháng đầu năm 1985 Công ty Vật tư Đặc Khu Vũng Tàu Côn Đảo19851985Vĩnh viễn 0 Văn bản
47 75329Chỉ tiêu kế hoạch tài vụ và báo cáo quyết toán năm 1980 của công ty Vật Tư tỉnh Long An19801980Vĩnh viễn 0 Văn bản
48 53255Công văn của Thủ Tướng Chính Phủ, Bộ tài chính, Bộ Vật tư về việc hướng dẫn kiểm kê tài sản cố định,quản lý sử dụng và thanh lý tài sản cố định,năm 1980-1985.19801985Vĩnh viễn 0 Văn bản
49 53256Công văn của Thủ Tướng Chính Phủ, Bộ tài chính, Bộ Vật tư, UB Nhân dân TP.Hồ Chí Minh hướng dẫn chỉ đạo về chế độ đối với Cán bộ Công nhân viên,năm 1979-1983.19791983Vĩnh viễn 0 Văn bản
50 57269Báo cáo quyết toán năm 1985 của LH Cung ứng Vật tư Khu vực II19851986Vĩnh viễn 0 Văn bản
Tổng số bản ghi: 50/773 bản ghi!
12345678910...
Dịch vụ công Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước