Quy trình phục vụ độc giả
Hồ sơ yêu cầu sử dụng tài liệu lưu trữ
Sách chỉ dẫn Phông, sưu tập lưu trữ
Hướng dẫn sử dụng phần mềm
Tìm kiếm hồ sơ
Danh mục hồ sơ
Đăng ký độc giả
Độc giả đăng nhập
Đóng góp ý kiến
Thông tin liên hệ
TT Hộp sốHồ sơ sốTiêu đề hồ sơThời gian bắt đầuThời gian kết thúcThời hạn bảo quảnSố lượng tờVăn bản
1 38198Hồ sơ về việc cung ứng Vật tư (kim khí) cho các đơn vị thuộc Bộ Công nghiệp Thực phẩm năm 198419841984Vĩnh viễn 0 Văn bản
2 39200Hợp đồng và phụ lục hợp đồng cung ứng Vật tư kỹ thuật cho các đơn vị năm 198419841985Vĩnh viễn 0 Văn bản
3 42207Hồ sơ về việc cấp hàng kim khí cho các đơn vị thuộc Tổng cục Cao su năm 198519851985Vĩnh viễn 0 Văn bản
4 43209Hồ sơ về việc cấp hàng kim khí cho các đơn vị thuộc Bộ Công nghiệp nhẹ năm 198519851985Vĩnh viễn 0 Văn bản
5 48216Hợp đồng, phụ lục hợp đồng cung ứng Vật tư kỹ thuật cho các tỉnh năm 198419841984Vĩnh viễn 0 Văn bản
6 49218Chỉ tiêu cung ứng Vật tư kim khí cho các đơn vị thuộc Tp. Hồ Chí Minh năm 198119811982Vĩnh viễn 0 Văn bản
7 51223Phụ lục định mức Vật tư của Bộ Vật tư và chỉ tiêu nguyên liệu gia công, thu mua nội địa của LH Cung ứng Vật tư Khu vực II năm 1980 - 198419801984Vĩnh viễn 0 Văn bản
8 51225Quyết định của LH Cung ứng Vật tư Khu vực II về giá bán buôn Vật tư, giá gia công cán thép năm 1982 - 198519821985Vĩnh viễn 0 Văn bản
9 52232Báo cáo tổng kết phong trào thi đua, chống tiêu cực năm 1981 và phương hướng thi đua, chống tiêu cực năm 1982 của LH Cung ứng Vật tư Khu vực II19811982Vĩnh viễn 0 Văn bản
10 52234Báo cáo tổng kết thi đua năm 1983 và phương hướng năm 1984, hợp đồng tập thể năm 1983 của LH Cung ứng Vật tư Khu vực II19831984Vĩnh viễn 0 Văn bản
11 52241Báo cáo tổng kết công tác thi đua và quyết định công nhận lao động tiên tiến năm 1982-1983 của công ty tiếp nhận Vật tư thành phố và xí nghiệp Tiếp nhận Vận tải 219821983Vĩnh viễn 0 Văn bản
12 52243Báo cáo tổng kết công tác năm 1981-1983 của xí nghiệp Bao bì19811984Vĩnh viễn 0 Văn bản
13 52248Báo cáo tổng kết năm 1984 phương hướng nhiệm vụ năm 1985 và một số vấn đề về tổ chức của công ty Vật tư tỉnh Tiền Giang19801985Vĩnh viễn 0 Văn bản
14 52250Kế hoạch và báo cáo tổng kết công tác thi đua năm 1980 của công ty Vật tư tỉnh Đồng Tháp19811981Vĩnh viễn 0 Văn bản
15 53252Báo cáo công tác kế toán 5 năm(1976 - 1980) và phương hướng nhiệm vụ công tác kế toán 5 năm (1981-1985) của Bộ Vật tư.19821982Vĩnh viễn 0 Văn bản
16 38197Hồ sơ về việc cung ứng Vật tư (kim khí) cho các đơn vị thuộc Bộ Lương thực, Lâm nghiệp và Tổng cục Cao su năm 198419841984Vĩnh viễn 0 Văn bản
17 45211Báo cáo tình hình nhập xuất tồn kho của các tỉnh năm 1980 - 198419801984Vĩnh viễn 0 Văn bản
18 46212Nhu cầu, chỉ tiêu cung ứng Vật tư (kim khí) cho các tỉnh năm 198119801981Vĩnh viễn 0 Văn bản
19 46213Chỉ tiêu, nhiệm vụ cung ứng hàng kim khí cho Công ty Vật tư các tỉnh năm 198219821982Vĩnh viễn 0 Văn bản
20 47214Hồ sơ điều phối và cung ứng Vật tư kim khí cho Công ty Vật tư các tỉnh năm 198219821982Vĩnh viễn 0 Văn bản
21 51227Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và quý III năm 1980 của Bộ Vật tư19801980Vĩnh viễn 0 Văn bản
22 51228Báo cáo kiểm điểm tổng quát tình hình 9 tháng đầu năm và một số công tác trong Quý IV năm 1981 của Bộ Vật tư19801981Vĩnh viễn 0 Văn bản
23 51229Báo cáo kiểm điểm tư tưởng, tổ chức của ngành Vật tư trong thời gian qua và những biện pháp cấp bách trong thời gian tới của Bộ Vật tư năm 198319831983Vĩnh viễn 0 Văn bản
24 51230Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 1986 của Bộ Vật tư19851986Vĩnh viễn 0 Văn bản
25 52231Báo cáo tổng kết công tác năm 1980 và phương hướng nhiệm vụ năm 1981 và nghị quyết về một số công tác cần thực hiện trong thời gian tới của LH Cung ứng Vật tư Khu vực II19811981Vĩnh viễn 0 Văn bản
26 52244Báo cáo của công ty Vật tư Phú Khánh về phương án thực hiện nghị quyết 128 của Hội đồng bộ trưởng năm 198219821982Vĩnh viễn 0 Văn bản
27 52245Báo cáo của công ty Vật tư Thuận Hải về tình hình thực hiện chỉ thị 81 về chống tiêu cực năm 198019801980Vĩnh viễn 0 Văn bản
28 52246Báo cáo tổng kết thi đua năm 1983 và phương hướng nhiệm vụ năm 1984 của công ty Vật tư tỉnh Lâm Đồng19841984Vĩnh viễn 0 Văn bản
29 52247Báo cáo tổng kết thi đua năm 1980-1984 và tổng kết 4 năm xây dựng và công tác của công ty Vật tư tỉnh Long An (1977-1980)19801984Vĩnh viễn 0 Văn bản
30 54261Chỉ tiêu và báo cáo thực hiện chỉ tiêu kế hoạch tài vụ của Liên hiệp Cung ứng Vật tư KVII năm198119811982Vĩnh viễn 0 Văn bản
31 54262Báo cáo quyết toán năm 1981 của LH Cung ứng Vật tư Khu vực II19811982Vĩnh viễn 0 Văn bản
32 55263Chỉ tiêu và báo cáo thực hiện chỉ tiêu kế hoạch tài vụ của LH Cung ứng Vật tư Khu vực II năm 198219821982Vĩnh viễn 0 Văn bản
33 110Quyết định của Hội đồng Bộ trưởng về việc xét duyệt kết quả thực hiện kế hoạch nhà nước năm 1982 và hệ thống chỉ tiêu giao kế hoạch năm 1983 cho các bộ, ngành, địa phương19831984Vĩnh viễn 0 Văn bản
34 111Quyết định, chỉ thị của Hội đồng Bộ trưởng, UB Vật giá nhà nước và UB Vật giá TP. Hồ Chí Minh về giá bán buôn vật tư, sản phẩm thép và giá gia công kéo dây thép năm 1983 - 198419831984Vĩnh viễn 0 Văn bản
35 112Công văn của Hội đồng Bộ trưởng, Bộ tài chính quy định những nghiệp vụ thuộc sản xuất phụ của ngành cung ứng vật tư năm 1982 - 198319821983Vĩnh viễn 0 Văn bản
36 113Nghị quyết và quyết định của Hội đồng Bộ trưởng về một số vấn đề cải tiến quản lý công nghiệp quốc doanh và về tổ chức hoạt động liên kết kinh tế năm 198419841984Vĩnh viễn 0 Văn bản
37 327Quyết định, thông tư của Bộ Vật tư về việc mua bán Vật tư kỹ thuật và kế hoạch kinh doanh cung ứng các sản phẩm chủ yếu năm 1981 - 198219811982Vĩnh viễn 0 Văn bản
38 328Quyết định của Bộ Vật tư về chỉ tiêu kế hoạch và xét hoàn thành kế hoạch năm 198219821983Vĩnh viễn 0 Văn bản
39 329Chỉ thị của Bộ Vật tư về việc kiểm điểm tình hình thực hiện kế hoạch năm 1981 - 1982 và phương hướng năm 1983 - 1985, ý kiến của Bộ trưởng Bộ Vật tư tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 1981, 9 tháng năm 198219811982Vĩnh viễn 0 Văn bản
40 330Quy định của Bộ Vật tư về tổ chức và chức năng nhiệm vụ của bộ máy kế toán năm 198219821982Vĩnh viễn 0 Văn bản
41 444Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 1984 và 4 năm (1981 - 1984), nhiệm vụ kế hoạch năm 1985 của Bộ Vật tư19851985Vĩnh viễn 0 Văn bản
42 445Công văn của Bộ Vật tư về việc điều chỉnh kế hoạch nhà nước cho các đơn vị và giao cho LH Cung ứng Vật tư Khu vực II tiếp nhận nguyên liệu và cơ sở Vật chất của Tổng cục Cao su giao cho Bộ Vật tư năm 198419831984Vĩnh viễn 0 Văn bản
43 446Quyết định của Bộ Vật tư ban hành những chứng từ ghi chép ban đầu áp dụng cho các đơn vị làm nhiệm vụ tiếp nhận Vật tư nhập khẩu tại các cảng biển và việc thực hiện điều lệ kế toán năm 198419841985Vĩnh viễn 0 Văn bản
44 447Thông báo chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 1985 và sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 1985 của Bộ Vật tư19851985Vĩnh viễn 0 Văn bản
45 660Kế hoạch và báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch cung ứng Vật tư năm 1980 của Công ty Kim khí Khu vực II19801980Vĩnh viễn 0 Văn bản
46 55264Báo cáo quyết toán năm 1982 của LH Cung ứng Vật tư Khu vực II19821983Vĩnh viễn 0 Văn bản
47 59278Báo cáo quyết toán 6 tháng đầu năm 1985 của công ty Phế Liệu Kim Khí19851985Vĩnh viễn 0 Văn bản
48 59279Chỉ tiêu và báo cáo thực hiện chỉ tiêu kế hoạch tài vụ của Công ty Vật tư Khoa học Kỹ thuật năm 1980 - 198319801983Vĩnh viễn 0 Văn bản
49 59280Báo cáo quyết toán năm 1980 của Công ty Vật tư Khoa học Kỹ thuật19801981Vĩnh viễn 0 Văn bản
50 59281Báo cáo quyết toán năm 1981 của Công ty Vật tư Khoa học Kỹ thuật19811982Vĩnh viễn 0 Văn bản
Tổng số bản ghi: 50/773 bản ghi!
12345678910...
Dịch vụ công Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước