Quy trình phục vụ độc giả
Hồ sơ yêu cầu sử dụng tài liệu lưu trữ
Sách chỉ dẫn Phông, sưu tập lưu trữ
Hướng dẫn sử dụng phần mềm
Tìm kiếm hồ sơ
Danh mục hồ sơ
Đăng ký độc giả
Độc giả đăng nhập
Đóng góp ý kiến
Thông tin liên hệ
TT Hộp sốHồ sơ sốTiêu đề hồ sơThời gian bắt đầuThời gian kết thúcThời hạn bảo quảnSố lượng tờ
1 243Công văn của Viện Quy hoạch thiết kế tổng hợp, XNLD "VSP" V/v dự trù TBVT xây dựng khu nhà ở cho chuyên gia Liên Xô - 4000m2. Năm 1982 - 1983 - 198401/01/198201/01/1984Vĩnh viễn11
2 244Công văn của Ban QLXCTDK Vũng Tàu về: Đơn hàng TBVT cung cấp từ Việt Nam để chuyển giao cho Ban QLCTDK Vũng Tàu, XD các hạng mục công trình do Liên Xô thiết kế trên cơ sở các biên bản phân giao đã được XNLD "VSP" phê chuẩn 1984. Năm 198301/01/198301/01/1983Vĩnh viễn12
3 245Báo cáo tình hình nhập, xuất, tồn kho hàng hoá nhận của Xí nghiệp Liên doanh Việt Xô từ ngày 01.01.1985 - 30.6.198501/01/198530/06/1985Vĩnh viễn9
4 246Tài liệu thuyết minh tổng hợp thiết bị vật tư năm 1984 (phần xây dựng) cho 13 công trình thuộc "Căn cứ tổng hợp trên bờ". Năm 198401/01/198401/01/1984Vĩnh viễn26
5 247Công văn, báo cáo của Ban QLCTDK Vũng Tàu về cân đối, chuyển giao TBVT và xuất nhập tồn kho hàng nhập từ Liên doanh Dỗu khí Việt - Xô. Ngày 05.3.1985 - 31.5.198605/03/198531/05/1986Vĩnh viễn34
6 248Báo cáo của LDDK "Vietsovpetro" về vật tư thực có trong kho Cục dịch vụ để XD căn cứ tổng hợp trên bờ và bàn giao cho Ban QLCTDK. Ngày 21.8.1985 - 7. 198721/08/198531/07/1987Vĩnh viễn8
7 249Công văn của XNLD Vietsovpetro V/v cung cấp và sử dụng các thiết bị vật tư, phương tiện kỹ thuật xây dựng các công trình "căn cứ tổng hợp trên bờ" theo hiệp định 19.6.1981 liên Chính phủ Việt Nam - Liên Xô. Ngày 16.3.1985 - 07.3.198916/03/198507/03/1989Vĩnh viễn26
8 350Công văn của XNLD ý kiến về đặt hàng TBVT. Năm 1985- 1986 - 198901/01/198501/01/1989Vĩnh viễn5
9 351Công văn, báo cáo của Ban QLCTDK Vũng Tàu, Công ty XD Dỗu khí V/v tình hình xuất nhập tồn vật tư các công trình dầu khí năm 1988. Ngày 27.12.1988 - 28.02.198927/12/198828/02/1989Vĩnh viễn32
10 352Công văn Ban QLCTDK Vũng Tàu, Viện KTXDCB, Công ty XDDK Vũng Tàu (BXD), UB XDCBNN, Ban đơn giá công trình DK Vũng Tàu, HĐBT, TCDK, Bộ Tài chính, XNLD "VSP", TCTDKVN về đơn giá các loại thuộc công trình "Căn cứ tổng hợp trên bờ" LDDK "VSP". Ngày 02.3.1982 - 17.11.199002/03/198217/11/1990Vĩnh viễn73
11 353Hợp đồng, biên bản, công văn V/v sửa chữa xin cấp ôtô cho Ban Quản lý Công trình Dỗu khí Vũng Tàu. Ngày 15.11.1985 - 199115/11/198501/01/1991Vĩnh viễn14
12 93643Tập dự toán công trình đường dây 35 KV từ trạm 66/15KV Vũng Tàu đến khu chuyên gia DK. Tháng 5.1987-12.199101/05/198701/12/1991Vĩnh viễn67
13 93644Hồ sơ hoàn công. Công trình đường dây 35KV từ trạm 66/15KV Vũng Tàu đến khu chuyên gia DK. Năm 1986-199101/01/198601/01/1991Vĩnh viễn74
14 93645Biên bản nghiệm thu khối lượng thi công và nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng và bàn giao công trình đường điện 35KW. Năm 1989 đến 25.12.119001/01/198925/12/1990Vĩnh viễn30
15 93646Tài liệu thiết kế mẫu trạm điện tự động hóa diezen công suất 2 ì2,4 KW và 1ì72KW. Năm 1975 - 197701/01/197501/01/1977Vĩnh viễn116
16 94647Công văn của TCDK, XNLD, Ban Quản lý DK Vũng Tàu V/v Xây dựng công trình đường ống dẫn dầu của tổ hợp xử lý. Năm 1984-199001/01/198401/01/1990Vĩnh viễn13
17 94648Báo cáo nghiên cứu địa chất thuỷ văn tại khu vực công nghiệp của căn cứ (phụ lục biểu đồ)- Tập 2. Năm 198401/01/198401/01/1984Vĩnh viễn39
18 94649Số liệu và sơ đồ địa lý cảu các trạm thuỷ văn khu xử lý dầu thô. Năm 198701/01/198701/01/1987Vĩnh viễn83
19 94650Báo cáo khảo sát 12 điểm đặc biệt theo toạ độ địa lý (H ) cho trước - Tập VI. Năm 1985-198601/01/198501/01/1986Vĩnh viễn63
20 94651Báo cáo kỹ thuật khảo sát địa chất công trình (TKKT). Tập I: Báo cáo chung về địa chất công trình. Năm 198601/01/198601/01/1986Vĩnh viễn44
21 94652Báo cáo kết quả nghiên cứu tổng hợp về các công trình của tổ hợp chuẩn bị dầu khí - Mỹ Xuân - Châu Thành - Đồng Nai - Tập 1. Năm 1985 - 198701/01/198501/01/1987Vĩnh viễn278
22 95653Tài liệu địa chất chung cho khu vực 4 (Báo cáo TKKT). Năm 198301/01/198301/01/1983Vĩnh viễn38
23 95654Tài liệu KS địa chất công trình hạng mục 021 - Trạm xử lý dầu - Tập 1+2. Năm 198901/01/198901/01/1989Vĩnh viễn23
24 95655Tài liệu KS địa chất công trình hạng mục: TT1- Hồ sinh học và hồ bơI - ống khói - công trình tổ hợp xử lý dầu thô. Năm 1988-198901/01/198801/01/1989Vĩnh viễn22
25 95656Tài liệu khảo sát địa chất công trình . Hạng mục: 101- ống dẫn phế liệu đốt trên không CT: Tổ hợp XL dầu thô. Năm 198901/01/198901/01/1989Vĩnh viễn11
26 354Báo cáo quyết toán tiếp nhận TBVT tại cảng Vũng Tàu. Ngày 08.01.198508/01/198508/01/1985Vĩnh viễn19
27 355Công văn của Ban QLCT Vũng Tàu, XNLD "VSP", về một số hợp đồng mua thiết bị vật tư cho các công trình "Căn cứ Tổng hợp trên bờ" của LD VSP. Ngày 22.9.1984 - 28.5.198922/09/198428/05/1989Vĩnh viễn12
28 356Bộ Dỗu khí Liên Xô: 55 - 045/76300 - CCP - 03- Tập 3 HĐ số 55-041/24970 Tổ hợp Dỗu khí Việt Nam Luận chứng KTKT. Năm 198801/01/198801/01/1988Vĩnh viễn12
29 357Công văn của Công ty khí đốt V/v kiểm điểm theo chỉ thị 769/DK - KT về kiểm tra sử dụng vốn XDCB và báo cáo một số vấn đề chỉ thị đề cập tới. Ngày 12.01.1989 - 29.02.199312/02/198928/02/1993Vĩnh viễn10
30 358Tài liệu của Ban QLCTDK Vũng Tàu bàn giao cho XNLD "Vietsovpetro" Nhà làm việc số 1 (3 tầng) Công trình: Cục Dịch vụ XNLD Tại: Tiền cảng Vũng Tàu. Ngày 04.7.1983 - 18.11.198704/07/198318/11/1987Vĩnh viễn20
31 359Tài liệu của Ban QLCTDK Vũng Tàu bàn giao cho XNLD "Vietsovpetro" Số nhà 2 tầng 11 Công trình: Cục Dịch vụ XNLD Tại: Tiền cảng Vũng Tàu. Ngày 25.7.1983 - 18.11.198325/07/198318/11/1983Vĩnh viễn5
32 360Tài liệu của BQLCTDK bàn giao cho XNLD Vietsovpetro: Nhà số 12 Công trình: Cục Dịch vụ XNLD Tại: Tiền cảng Vũng Tàu. Ngày 30.7.1983 - 18.11.198330/07/198318/11/1983Vĩnh viễn4
33 361Tài liệu của Ban QLCTDK Vũng Tàu V/v thuyết minh hồ sơ bàn giao cho XNLD "Vietsovpetro" Công trình: Cục Dịch vụ, hạng mục kho từ số (2 - 9) khu vực tiền cảng Vũng Tàu. Ngày 18.11.198318/11/198318/11/1983Vĩnh viễn23
34 362Tài liệu của Ban QLCTDKVT: Thuyết minh hồ sơ bàn giao cho XNLD "Vietsovpetro" Công trình: Cục Dịch vụ, hạng mục nhà kho từ số (13 - 16) và nhà bảo vệ kho tại khu tiền cảng Dỗu khí Vũng Tàu. Ngày 18.11.198318/11/198318/11/1983Vĩnh viễn17
35 363Tài liệu của Ban Quản lý công trình DKVT bàn giao cho XNLD "VSP" nhà số 17, 18, 19, 20. Ngày 15.11.1983 - 18.11.198315/11/198318/11/1983Vĩnh viễn17
36 364Tài liệu của Ban QLCTDK Vũng Tàu bàn giao cho XNLD "Vietsovpetro" Các hạng mục: Hàng rào, cổng; - Sân vườn cây xanh; - Đường nội bộ cây xanh; - Cấp thoát nước bên ngoài; - Hệ thống; - Mạng điện ngoài nhà. Công trình: Cục Dịch vụ XNLD tại Tiền cảng Vũng Tàu. Ngày 02.12.`1983 - 15.12.198302/12/198315/12/1983Vĩnh viễn13
37 95657Danh mục thuyết minh và bản vẽ của tổ hợp chuẩn bị dầu khí - Tập II I- quyển 3-1. Năm 198401/01/198401/01/1984Vĩnh viễn105
38 95658Báo cáo kinh tế kỹ thuật về thuyết minh và vật liệu chủ yếu phục vụ các công trình tổng hợp xử lý dầu thô - Tập III- quyển 3-3. Năm 198401/01/198401/01/1984Vĩnh viễn255
39 95659Danh mục KhốI lượng công tác chính của tổ hợp xử lý dầu thô - Tập III- quyển 3-4. Năm 198401/01/198401/01/1984Vĩnh viễn13
40  660   Vĩnh viễn 
41 96661Dự toán xây dựng các hạng mục thuộc C T: Tổ hợp xử lý dầu thô 3 triệu tấn/năm. Năm 1985-1988-198901/01/198501/01/1989Vĩnh viễn68
42 96662Phần kinh tế kỹ thuật của Tổ hợp xử lý dầu thô. Thiết kế-Tập 2. Năm 198801/01/198801/01/1988Vĩnh viễn17
43 96663Các quy trình công nghệ kinh tế về sửa chữa, kho tàng và vận chuyển - Tập 4- quyển 4-4. Năm 198801/01/198801/01/1988Vĩnh viễn20
44 96664Thuyết minh khối lượng công việc công trình tổ hợp xử lý dầu thô. Thiết kế - Tập 5. Năm 198801/01/198801/01/1988Vĩnh viễn96
45 96665Các quy định xây dựng phần kiến trúc. Tập 5 - quyển 5-1.Năm 198801/01/198801/01/1988Vĩnh viễn111
46 96666Khối lượng công việc của tổ hợp xử lý dầu thô - Tập 8 - quyển8-1. Năm 198801/01/198801/01/1988Vĩnh viễn80
47 97667Khối lượng công việc khởi đầu của tổ hợp xử lý dầu thô - Tập 8 - quyển 8-2. Năm 198801/01/198801/01/1988Vĩnh viễn246
48 97668Khối lượng công việc của giai đoạn kết thúc của Tổ hợp xử lý dầu thô - Tập 8- quyển 8-3. Năm 198801/01/198801/01/1988Vĩnh viễn269
49 97669Thuyết minh khối lượng công việc công trình tổ hợp xử lý dầu thô. Tập 11. Năm 198801/01/198801/01/1988Vĩnh viễn14
50 97670Danh mục tài liệu dự án xử lý dầu thô -Tập 12. Năm 198801/01/198801/01/1988Vĩnh viễn29
Tổng số bản ghi: 50/1,068 bản ghi!
12345678910...
Dịch vụ công Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước