Quy trình phục vụ độc giả
Hồ sơ yêu cầu sử dụng tài liệu lưu trữ
Sách chỉ dẫn Phông, sưu tập lưu trữ
Hướng dẫn sử dụng phần mềm
Tìm kiếm hồ sơ
Danh mục hồ sơ
Đăng ký độc giả
Độc giả đăng nhập
Đóng góp ý kiến
Thông tin liên hệ
TT Hộp sốHồ sơ sốTiêu đề hồ sơThời gian bắt đầuThời gian kết thúcThời hạn bảo quảnSố lượng tờVăn bản
1 93643Tập dự toán công trình đường dây 35 KV từ trạm 66/15KV Vũng Tàu đến khu chuyên gia DK. Tháng 5.1987-12.199101/05/198701/12/1991Vĩnh viễn670 Văn bản
2 94650Báo cáo khảo sát 12 điểm đặc biệt theo toạ độ địa lý (H ) cho trước - Tập VI. Năm 1985-198601/01/198501/01/1986Vĩnh viễn630 Văn bản
3 94652Báo cáo kết quả nghiên cứu tổng hợp về các công trình của tổ hợp chuẩn bị dầu khí - Mỹ Xuân - Châu Thành - Đồng Nai - Tập 1. Năm 1985 - 198701/01/198501/01/1987Vĩnh viễn2780 Văn bản
4 95657Danh mục thuyết minh và bản vẽ của tổ hợp chuẩn bị dầu khí - Tập II I- quyển 3-1. Năm 198401/01/198401/01/1984Vĩnh viễn1050 Văn bản
5 95659Danh mục KhốI lượng công tác chính của tổ hợp xử lý dầu thô - Tập III- quyển 3-4. Năm 198401/01/198401/01/1984Vĩnh viễn130 Văn bản
6 96661Dự toán xây dựng các hạng mục thuộc C T: Tổ hợp xử lý dầu thô 3 triệu tấn/năm. Năm 1985-1988-198901/01/198501/01/1989Vĩnh viễn680 Văn bản
7 96666Khối lượng công việc của tổ hợp xử lý dầu thô - Tập 8 - quyển8-1. Năm 198801/01/198801/01/1988Vĩnh viễn800 Văn bản
8 97668Khối lượng công việc của giai đoạn kết thúc của Tổ hợp xử lý dầu thô - Tập 8- quyển 8-3. Năm 198801/01/198801/01/1988Vĩnh viễn2690 Văn bản
9 97675Bản đồ hiện trạng đường ống dẫn khí Long HảI - Thủ Đức, 01-03. Năm 198301/01/198301/01/1983Vĩnh viễn40 Văn bản
10 97677Tổng mặt bằng, mặt cắt ngang dọc tuyến đường ống dẫn dầu Long Hải-Mỹ Xuân, 01-05. Năm 1988-198901/01/198801/01/1989Vĩnh viễn70 Văn bản
11 99682Khảo sát địa hình đường ôtô LCKTKT. CT: Tổ hợp xử lý dầu thô. Ngày 3.12.198303/12/198301/01/1983Vĩnh viễn190 Văn bản
12 99684Báo cáo khảo sát địa chất công trình (BC sơ bộ). Bước TKKT đường hành lang kỹ thuật km0-km 4 tữ tổ hợp xử lý dầu thô đến QL 51. Tháng12.198701/12/198701/01/1987Vĩnh viễn380 Văn bản
13 99686Đường hành lang kỹ thuật từ km 0 đến km 4- tổ hợp xử lý dầu thô. Năm 1987-198801/01/198701/01/1988Vĩnh viễn400 Văn bản
14 100691Dự toán hạng mục: Đường công vụ PK30 đến PK48, K1+52 đến quốc lộ 44. CT: Đường ống dẫn dầu Long Hải-Mỹ Xuân. Năm 1988-198901/01/198801/01/1989Vĩnh viễn210 Văn bản
15 100693Dự toán hạng mục: Đường vào sân bay trực thăng số 1 và san nền nhà mặt đường san bay. CT: Đường ống dẫn dầu Long HảI - Mỹ Xuân. Năm 1988-198901/01/198801/01/1989Vĩnh viễn180 Văn bản
16 248Báo cáo của LDDK "Vietsovpetro" về vật tư thực có trong kho Cục dịch vụ để XD căn cứ tổng hợp trên bờ và bàn giao cho Ban QLCTDK. Ngày 21.8.1985 - 7. 198721/08/198531/07/1987Vĩnh viễn80 Văn bản
17 350Công văn của XNLD ý kiến về đặt hàng TBVT. Năm 1985- 1986 - 198901/01/198501/01/1989Vĩnh viễn50 Văn bản
18 357Công văn của Công ty khí đốt V/v kiểm điểm theo chỉ thị 769/DK - KT về kiểm tra sử dụng vốn XDCB và báo cáo một số vấn đề chỉ thị đề cập tới. Ngày 12.01.1989 - 29.02.199312/02/198928/02/1993Vĩnh viễn100 Văn bản
19 359Tài liệu của Ban QLCTDK Vũng Tàu bàn giao cho XNLD "Vietsovpetro" Số nhà 2 tầng 11 Công trình: Cục Dịch vụ XNLD Tại: Tiền cảng Vũng Tàu. Ngày 25.7.1983 - 18.11.198325/07/198318/11/1983Vĩnh viễn50 Văn bản
20 364Tài liệu của Ban QLCTDK Vũng Tàu bàn giao cho XNLD "Vietsovpetro" Các hạng mục: Hàng rào, cổng; - Sân vườn cây xanh; - Đường nội bộ cây xanh; - Cấp thoát nước bên ngoài; - Hệ thống; - Mạng điện ngoài nhà. Công trình: Cục Dịch vụ XNLD tại Tiền cảng Vũng Tàu. Ngày 02.12.`1983 - 15.12.198302/12/198315/12/1983Vĩnh viễn130 Văn bản
21 466Công văn, Quyết định của TCTDK, XNLD về việc chủ trương XD hội trường 800 chỗ 95A Lê Lợi. Năm 1982 - 198601/01/198201/01/1986Vĩnh viễn270 Văn bản
22 573Hồ sơ bàn giao hạng mục các nhà B cho XNLD Việt Xô ở 95A Lê Lợi. Năm 198301/01/198301/01/1983Vĩnh viễn230 Văn bản
23 575Dự toán XD hạng mục CT: Nhà làm việc 3 tầng; cấp thoát nước. CT: Khu 95B Lê Lợi - Vũng Tàu. Năm 198501/01/198501/01/1985Vĩnh viễn270 Văn bản
24 682Bản vẽ thiết kế thi công đường tổng thể nhà ở C Chí Linh. Năm 198501/01/198501/01/1985Vĩnh viễn90 Văn bản
25 684Hồ sơ XD hạng mục nhà A4 - 1 công trình khu nhà ở Chí Linh (phần TKTC). Năm 198501/01/198501/01/1985Vĩnh viễn140 Văn bản
26 789Hồ sơ XD hạng mục điện tổng thể công trình khu nhà ở C Chí Linh (gồm TKTC và dự toán). Năm 1985 - 198701/01/198501/01/1987Vĩnh viễn180 Văn bản
27 95653Tài liệu địa chất chung cho khu vực 4 (Báo cáo TKKT). Năm 198301/01/198301/01/1983Vĩnh viễn380 Văn bản
28 95654Tài liệu KS địa chất công trình hạng mục 021 - Trạm xử lý dầu - Tập 1+2. Năm 198901/01/198901/01/1989Vĩnh viễn230 Văn bản
29 95655Tài liệu KS địa chất công trình hạng mục: TT1- Hồ sinh học và hồ bơI - ống khói - công trình tổ hợp xử lý dầu thô. Năm 1988-198901/01/198801/01/1989Vĩnh viễn220 Văn bản
30 95656Tài liệu khảo sát địa chất công trình . Hạng mục: 101- ống dẫn phế liệu đốt trên không CT: Tổ hợp XL dầu thô. Năm 198901/01/198901/01/1989Vĩnh viễn110 Văn bản
31 97670Danh mục tài liệu dự án xử lý dầu thô -Tập 12. Năm 198801/01/198801/01/1988Vĩnh viễn290 Văn bản
32 97671Bản vẽ và thuyết minh nhiệm vụ thi công, chế tạo, lắp đặt tổ hợp chuẩn bị dầu khí - Tập 14 - quyển 14-1 và 14-2. Năm 198801/01/198801/01/1988Vĩnh viễn1900 Văn bản
33 97672Đường ống dẫn dầu Bạch Hổ - Tuy Hạ (Phần trên bờ). Năm 1982-198501/01/198201/01/1985Vĩnh viễn1730 Văn bản
34 97673Đường ống dẫn dầu Bạch Hổ - Tuy Hạ. Đường ống dẫn dầu KPN - Tuy Hạ. Tài liệu thi công- thống kê các tài liệu (Thành phần thiết kế). Năm 198601/01/198601/01/1986Vĩnh viễn880 Văn bản
35 100687Dự toán đường công vụ thi công từ quốc lộ 51 đến PNK và đường nội bộ thuộc tổ hợp xử lý dầu thô Phú Mỹ. Năm 198801/01/198801/01/1988Vĩnh viễn430 Văn bản
36 100688Tài liệu hoàn công XD mục: Đường công vụ từ KP 184,36 và PK 195,36 - Quốc lộ 51. Long Hương - Châu thành - Đồng Nai. CT: Đường ống dẫn dầu Long Hải-Mỹ Xuân. Năm 1988-198901/01/198801/01/1989Vĩnh viễn370 Văn bản
37 100689Dự toán hạng mục: Đường công vụ TTK 184,36,195,36 đến quốc lộ 51. CT: Đường ống dẫn dầu Long Hải- Mỹ Xuân. Năm 1988-198901/01/198801/01/1989Vĩnh viễn360 Văn bản
38 100690Dự toán hạng mục: Đường vào nhà tuần tuyến và san nền nhà tuần tuyến. CT: Đường ống dẫn dầu Long Hải-Mỹ Xuân. Năm 1988-198901/01/198801/01/1989Vĩnh viễn340 Văn bản
39 101703Đặc tính vật liệu xây dựng-Tập 7-quyển 7-2. Năm 198801/01/198801/01/1988Vĩnh viễn1570 Văn bản
40 102704Đặc tính máy móc thiết bị cơ khí để xây dựng các công trình Dầu khí - tập7-quyển 7-3. Năm 198801/01/198801/01/1988Vĩnh viễn290 Văn bản
41 120705Đặc tính vật tư thiết bị - Tập 7 - quyển 7-4. Năm 198801/01/198801/01/1988Vĩnh viễn1440 Văn bản
42 352Công văn Ban QLCTDK Vũng Tàu, Viện KTXDCB, Công ty XDDK Vũng Tàu (BXD), UB XDCBNN, Ban đơn giá công trình DK Vũng Tàu, HĐBT, TCDK, Bộ Tài chính, XNLD "VSP", TCTDKVN về đơn giá các loại thuộc công trình "Căn cứ tổng hợp trên bờ" LDDK "VSP". Ngày 02.3.1982 - 17.11.199002/03/198217/11/1990Vĩnh viễn730 Văn bản
43 353Hợp đồng, biên bản, công văn V/v sửa chữa xin cấp ôtô cho Ban Quản lý Công trình Dỗu khí Vũng Tàu. Ngày 15.11.1985 - 199115/11/198501/01/1991Vĩnh viễn140 Văn bản
44 354Báo cáo quyết toán tiếp nhận TBVT tại cảng Vũng Tàu. Ngày 08.01.198508/01/198508/01/1985Vĩnh viễn190 Văn bản
45 355Công văn của Ban QLCT Vũng Tàu, XNLD "VSP", về một số hợp đồng mua thiết bị vật tư cho các công trình "Căn cứ Tổng hợp trên bờ" của LD VSP. Ngày 22.9.1984 - 28.5.198922/09/198428/05/1989Vĩnh viễn120 Văn bản
46 468Hồ sơ xây dựng hội trường 800 chỗ của XNLDDK Việt Xô (95 Lê Lợi) năm 1984 (BVTKKT phần điện và điện thoại)01/01/198401/01/1984Vĩnh viễn100 Văn bản
47 469Hồ sơ xây dựng hội trường 800 chỗ của XNLD Việt Xô (95 Lê Lợi) năm 1984 (BVTKKT phần kiến trúc kết cấu)01/01/198401/01/1984Vĩnh viễn550 Văn bản
48 470Hồ sơ hoàn công hội trường 800 chỗ 95 Lê Lợi của XNLD Việt Xô. Năm 1985 - 198601/01/198501/01/1986Vĩnh viễn1210 Văn bản
49 471Hồ sơ XD hạng mục: Nhà trực láI xe; Hệ thống cấp thoát nước phòng thí nghiệm A11. CT: 95A Lê Lợi - Vũng Tàu (Dự toán + bản vẽ TC). Năm 1984 - 198801/01/198401/01/1988Vĩnh viễn330 Văn bản
50 685Hồ sơ XD hạng mục A10 CT nhà ở Chí Linh Vũng Tàu (bản vẽ kỹ thuật). Năm 198501/01/198501/01/1985Vĩnh viễn160 Văn bản
Tổng số bản ghi: 50/1,068 bản ghi!
12345678910...
Dịch vụ công Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước