Quy trình phục vụ độc giả
Hồ sơ yêu cầu sử dụng tài liệu lưu trữ
Sách chỉ dẫn Phông, sưu tập lưu trữ
Hướng dẫn sử dụng phần mềm
Tìm kiếm hồ sơ
Danh mục hồ sơ
Đăng ký độc giả
Độc giả đăng nhập
Đóng góp ý kiến
Thông tin liên hệ
TT Hộp sốHồ sơ sốTiêu đề hồ sơThời gian bắt đầuThời gian kết thúcThời hạn bảo quảnSố lượng tờ
1 243Công văn của Viện Quy hoạch thiết kế tổng hợp, XNLD "VSP" V/v dự trù TBVT xây dựng khu nhà ở cho chuyên gia Liên Xô - 4000m2. Năm 1982 - 1983 - 198401/01/198201/01/1984Vĩnh viễn11
2 244Công văn của Ban QLXCTDK Vũng Tàu về: Đơn hàng TBVT cung cấp từ Việt Nam để chuyển giao cho Ban QLCTDK Vũng Tàu, XD các hạng mục công trình do Liên Xô thiết kế trên cơ sở các biên bản phân giao đã được XNLD "VSP" phê chuẩn 1984. Năm 198301/01/198301/01/1983Vĩnh viễn12
3 245Báo cáo tình hình nhập, xuất, tồn kho hàng hoá nhận của Xí nghiệp Liên doanh Việt Xô từ ngày 01.01.1985 - 30.6.198501/01/198530/06/1985Vĩnh viễn9
4 246Tài liệu thuyết minh tổng hợp thiết bị vật tư năm 1984 (phần xây dựng) cho 13 công trình thuộc "Căn cứ tổng hợp trên bờ". Năm 198401/01/198401/01/1984Vĩnh viễn26
5 247Công văn, báo cáo của Ban QLCTDK Vũng Tàu về cân đối, chuyển giao TBVT và xuất nhập tồn kho hàng nhập từ Liên doanh Dỗu khí Việt - Xô. Ngày 05.3.1985 - 31.5.198605/03/198531/05/1986Vĩnh viễn34
6 248Báo cáo của LDDK "Vietsovpetro" về vật tư thực có trong kho Cục dịch vụ để XD căn cứ tổng hợp trên bờ và bàn giao cho Ban QLCTDK. Ngày 21.8.1985 - 7. 198721/08/198531/07/1987Vĩnh viễn8
7 249Công văn của XNLD Vietsovpetro V/v cung cấp và sử dụng các thiết bị vật tư, phương tiện kỹ thuật xây dựng các công trình "căn cứ tổng hợp trên bờ" theo hiệp định 19.6.1981 liên Chính phủ Việt Nam - Liên Xô. Ngày 16.3.1985 - 07.3.198916/03/198507/03/1989Vĩnh viễn26
8 350Công văn của XNLD ý kiến về đặt hàng TBVT. Năm 1985- 1986 - 198901/01/198501/01/1989Vĩnh viễn5
9 351Công văn, báo cáo của Ban QLCTDK Vũng Tàu, Công ty XD Dỗu khí V/v tình hình xuất nhập tồn vật tư các công trình dầu khí năm 1988. Ngày 27.12.1988 - 28.02.198927/12/198828/02/1989Vĩnh viễn32
10 352Công văn Ban QLCTDK Vũng Tàu, Viện KTXDCB, Công ty XDDK Vũng Tàu (BXD), UB XDCBNN, Ban đơn giá công trình DK Vũng Tàu, HĐBT, TCDK, Bộ Tài chính, XNLD "VSP", TCTDKVN về đơn giá các loại thuộc công trình "Căn cứ tổng hợp trên bờ" LDDK "VSP". Ngày 02.3.1982 - 17.11.199002/03/198217/11/1990Vĩnh viễn73
11 353Hợp đồng, biên bản, công văn V/v sửa chữa xin cấp ôtô cho Ban Quản lý Công trình Dỗu khí Vũng Tàu. Ngày 15.11.1985 - 199115/11/198501/01/1991Vĩnh viễn14
12 354Báo cáo quyết toán tiếp nhận TBVT tại cảng Vũng Tàu. Ngày 08.01.198508/01/198508/01/1985Vĩnh viễn19
13 355Công văn của Ban QLCT Vũng Tàu, XNLD "VSP", về một số hợp đồng mua thiết bị vật tư cho các công trình "Căn cứ Tổng hợp trên bờ" của LD VSP. Ngày 22.9.1984 - 28.5.198922/09/198428/05/1989Vĩnh viễn12
14 356Bộ Dỗu khí Liên Xô: 55 - 045/76300 - CCP - 03- Tập 3 HĐ số 55-041/24970 Tổ hợp Dỗu khí Việt Nam Luận chứng KTKT. Năm 198801/01/198801/01/1988Vĩnh viễn12
15 357Công văn của Công ty khí đốt V/v kiểm điểm theo chỉ thị 769/DK - KT về kiểm tra sử dụng vốn XDCB và báo cáo một số vấn đề chỉ thị đề cập tới. Ngày 12.01.1989 - 29.02.199312/02/198928/02/1993Vĩnh viễn10
16 358Tài liệu của Ban QLCTDK Vũng Tàu bàn giao cho XNLD "Vietsovpetro" Nhà làm việc số 1 (3 tầng) Công trình: Cục Dịch vụ XNLD Tại: Tiền cảng Vũng Tàu. Ngày 04.7.1983 - 18.11.198704/07/198318/11/1987Vĩnh viễn20
17 359Tài liệu của Ban QLCTDK Vũng Tàu bàn giao cho XNLD "Vietsovpetro" Số nhà 2 tầng 11 Công trình: Cục Dịch vụ XNLD Tại: Tiền cảng Vũng Tàu. Ngày 25.7.1983 - 18.11.198325/07/198318/11/1983Vĩnh viễn5
18 360Tài liệu của BQLCTDK bàn giao cho XNLD Vietsovpetro: Nhà số 12 Công trình: Cục Dịch vụ XNLD Tại: Tiền cảng Vũng Tàu. Ngày 30.7.1983 - 18.11.198330/07/198318/11/1983Vĩnh viễn4
19 361Tài liệu của Ban QLCTDK Vũng Tàu V/v thuyết minh hồ sơ bàn giao cho XNLD "Vietsovpetro" Công trình: Cục Dịch vụ, hạng mục kho từ số (2 - 9) khu vực tiền cảng Vũng Tàu. Ngày 18.11.198318/11/198318/11/1983Vĩnh viễn23
20 362Tài liệu của Ban QLCTDKVT: Thuyết minh hồ sơ bàn giao cho XNLD "Vietsovpetro" Công trình: Cục Dịch vụ, hạng mục nhà kho từ số (13 - 16) và nhà bảo vệ kho tại khu tiền cảng Dỗu khí Vũng Tàu. Ngày 18.11.198318/11/198318/11/1983Vĩnh viễn17
21 363Tài liệu của Ban Quản lý công trình DKVT bàn giao cho XNLD "VSP" nhà số 17, 18, 19, 20. Ngày 15.11.1983 - 18.11.198315/11/198318/11/1983Vĩnh viễn17
22 364Tài liệu của Ban QLCTDK Vũng Tàu bàn giao cho XNLD "Vietsovpetro" Các hạng mục: Hàng rào, cổng; - Sân vườn cây xanh; - Đường nội bộ cây xanh; - Cấp thoát nước bên ngoài; - Hệ thống; - Mạng điện ngoài nhà. Công trình: Cục Dịch vụ XNLD tại Tiền cảng Vũng Tàu. Ngày 02.12.`1983 - 15.12.198302/12/198315/12/1983Vĩnh viễn13
23 93643Tập dự toán công trình đường dây 35 KV từ trạm 66/15KV Vũng Tàu đến khu chuyên gia DK. Tháng 5.1987-12.199101/05/198701/12/1991Vĩnh viễn67
24 93644Hồ sơ hoàn công. Công trình đường dây 35KV từ trạm 66/15KV Vũng Tàu đến khu chuyên gia DK. Năm 1986-199101/01/198601/01/1991Vĩnh viễn74
25 93645Biên bản nghiệm thu khối lượng thi công và nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng và bàn giao công trình đường điện 35KW. Năm 1989 đến 25.12.119001/01/198925/12/1990Vĩnh viễn30
26 93646Tài liệu thiết kế mẫu trạm điện tự động hóa diezen công suất 2 ì2,4 KW và 1ì72KW. Năm 1975 - 197701/01/197501/01/1977Vĩnh viễn116
27 94647Công văn của TCDK, XNLD, Ban Quản lý DK Vũng Tàu V/v Xây dựng công trình đường ống dẫn dầu của tổ hợp xử lý. Năm 1984-199001/01/198401/01/1990Vĩnh viễn13
28 94648Báo cáo nghiên cứu địa chất thuỷ văn tại khu vực công nghiệp của căn cứ (phụ lục biểu đồ)- Tập 2. Năm 198401/01/198401/01/1984Vĩnh viễn39
29 94649Số liệu và sơ đồ địa lý cảu các trạm thuỷ văn khu xử lý dầu thô. Năm 198701/01/198701/01/1987Vĩnh viễn83
30 94650Báo cáo khảo sát 12 điểm đặc biệt theo toạ độ địa lý (H ) cho trước - Tập VI. Năm 1985-198601/01/198501/01/1986Vĩnh viễn63
31 94651Báo cáo kỹ thuật khảo sát địa chất công trình (TKKT). Tập I: Báo cáo chung về địa chất công trình. Năm 198601/01/198601/01/1986Vĩnh viễn44
32 94652Báo cáo kết quả nghiên cứu tổng hợp về các công trình của tổ hợp chuẩn bị dầu khí - Mỹ Xuân - Châu Thành - Đồng Nai - Tập 1. Năm 1985 - 198701/01/198501/01/1987Vĩnh viễn278
33 95653Tài liệu địa chất chung cho khu vực 4 (Báo cáo TKKT). Năm 198301/01/198301/01/1983Vĩnh viễn38
34 95654Tài liệu KS địa chất công trình hạng mục 021 - Trạm xử lý dầu - Tập 1+2. Năm 198901/01/198901/01/1989Vĩnh viễn23
35 95655Tài liệu KS địa chất công trình hạng mục: TT1- Hồ sinh học và hồ bơI - ống khói - công trình tổ hợp xử lý dầu thô. Năm 1988-198901/01/198801/01/1989Vĩnh viễn22
36 95656Tài liệu khảo sát địa chất công trình . Hạng mục: 101- ống dẫn phế liệu đốt trên không CT: Tổ hợp XL dầu thô. Năm 198901/01/198901/01/1989Vĩnh viễn11
37 11Quyết định của Ban QLCTDK Vũng Tầu ban hành kèm theo quy định về chức năng nhiệm vụ quyền hạn trách nhiệm và mối quan hệ làm việc của các phòng, đội trong Ban. Năm 198801/01/198801/01/1988Vĩnh viễn16
38 12Thông báo, biên bản của Ban QLCTDKVT V/v phân công và bàn giao cán bộ lãnh đao của Ban QLCTDK Vũng Tàu. '01.3.1988-30.10.198901/03/198830/10/1989Vĩnh viễn6
39 13Quyết định của TCDK Ban QLCTDK Vũng Tàu Bộ Công nghiệp nặng, Chính phủ V/v thành lập, thay đổi về tổ chức bộ máy của Ban Quản lý Công trình Dầu khí Vũng Tàu, Công ty Khí đốt, Công ty Chế biến Kinh doanh Sản phẩm Khí. Ngày 28.02.1990 - 20.9.199028/02/199020/09/1990Vĩnh viễn4
40 14Quyết định của Tổng cục Dỗu khí ban hành quy chế "Quản lý kinh doanh Dịch vụ Kỹ thuật Dỗu khí". Ngày 16.3.199016/03/199016/03/1990Vĩnh viễn5
41 15Quyết định của Chính phủ V/v thành lập Ban Quản lý công trình "Hệ thống thu gom và vận chuyển khí Bạch Hổ - Thủ Đức". Ngày 06.02.199306/02/199306/02/1993Vĩnh viễn2
42 16Tập văn bản của HĐBT, TCDK, XNLD "VSP", UBND Đặc khu Vũng Tàu - Côn Đảo V/v xin, cấp, giao đất XD cho các công trình trọng điểm của Dỗu khí, nhà làm việc, nhà ở, nhà nghỉ thuộc "Căn cứ tổng hợp trên bờ của TCDK. Ngày 08.01.1982 - 28.6.199008/01/199028/06/1990Vĩnh viễn42
43 17Quyết định của PTT, UBĐK VTCĐ, V/v chuyển giao nhà nghỉ, trại ra khỏi Vũng Tàu phục vụ DK - công trình nhà ở C1 Chí Linh cho XNLD "VSP". Ngày 7.1980 - 28.3.199301/07/198028/03/1993Vĩnh viễn8
44 18Quyết định của UB Đặc khu Vũng Tàu - Côn Đảo, Ban QLCTDKVT, Sở XD Thành phố HCM, XNLD và sửa chữa nhà ở về việc giao, phê duyệt đền bù đất xây dựng cảI tạo sửa công trình: Khu nhà ở C2 Chí Linh - cho XNLDDK Vietsovpetro và Công ty Khí đốt. Ngày 12.5.1987 - 28.4.199312/05/198728/04/1993Vĩnh viễn10
45 19V/v Tổng cục Dỗu khí, Ban QLCTVT, Công ty XLDKVT, UBĐK Vũng Tàu - Côn Đảo V/v xin, giao đất và đền bù Tài sản hoa mầu trên đất XD công trình nhà ở Tiểu khu 1, 2 của XNLD "VSP". Ngày 06.4.1982 - 28.4.199306/04/198228/04/1993Vĩnh viễn18
46 110Công văn, quyết định, giấy phép của PTT, XNLD "VSP", Ban QLCTDK Vũng Tàu, UBND Đặc khu Vũng Tàu - Côn Đảo TCDK V/v xin, cấp, giao, và đền bù đất XD các công trình của: - Trung tâm thông tin, các tuyến cáp trung kế của XNLD Vietsovpetro - Trung tâm thông tin, các tuyến cáp trung kế của XNLD. Ngày 17.7.1980 - 28.4.199317/07/198028/04/1993Vĩnh viễn25
47 365Công văn của XNLD "VSP" Công ty Xây dựng Dỗu khí, Ban Quản lý Công trình khí, V/v bàn giao nhà trẻ, xác nhận và gửi danh mục các công trình đã bàn giao đưa vào sử dụng từ năm 1983 đến năm 1988. Ngày 17.3.1987 - 07.11.198817/03/198707/11/1988Vĩnh viễn15
48 466Công văn, Quyết định của TCTDK, XNLD về việc chủ trương XD hội trường 800 chỗ 95A Lê Lợi. Năm 1982 - 198601/01/198201/01/1986Vĩnh viễn27
49 467Thuyết minh và thiết kế trang trí hội trường 800 chỗ XNLD 95A Lê Lợi. Năm 198601/01/198601/01/1986Vĩnh viễn55
50 468Hồ sơ xây dựng hội trường 800 chỗ của XNLDDK Việt Xô (95 Lê Lợi) năm 1984 (BVTKKT phần điện và điện thoại)01/01/198401/01/1984Vĩnh viễn10
Tổng số bản ghi: 50/1,068 bản ghi!
12345678910...
Dịch vụ công Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước